Statistika provozu xfa.cz


Pohyby sklad + zboží

5 228,00

Hodnota prodávaného zboží

381 984,00

Dokladů celkem

1 725,00

Hodnota vystavených dokladů

1 036 696,70 Kč

Novinky

 • Pro naše zákazníky, kteří jsou Virtuální operátor máme
  • importy dat od MVO poskytovatele
   • Import služeb - volání, sms, mms, data
  • Měsíční výpisy - podrobné a souhrnné
  • Podrobné výpisy
   • Detail volání, příchozí, odchozí, roaming, MMS, SMS ...
  • Příprava na fakturaci za služby podle měsíčních výpisů
  • Vazba na platby, banka, hotově, GoPAY
  • Vložení souhrných přehledů do vydaných faktur podle čísla zákazníka
    
 • Evidence dokladů - Potvrzení o přijaté platbě
  • Evidence přijatých plateb
  • Generování přijatých plateb a posílání na email uživatele
  • Nastavení vzoru přijatých plateb
  • Vazba na sklad a přidávání na skladovou kartu
   • Vazba na objednávku, fakturu
  • Vazba na platby - xProject.eu - platební rozhraní na GoPAY
  • Jednoduché párování plateb podle Variabilního symbolu a datumu platby
    
 • Vydané faktury
  • Nahrávání souborů k faktuře neomezeně
  • Možnost mazání souborů
  • Evidence podle data

Novinky QR kody - příprava pro platby, možnost vložení do dokladů

 • číslo účtu ve formátu IBAN + SWIFT / BIC
  ACC:CZ5855000000001265098001+RZBCCZPP*
  … a nebo (varianta bez čísla BIC):
  ACC:CZ5855000000001265098001*
 • AM Max. 10 znaků Výše částky platby. AM:480.55*
 • CC Právě 3 znaky ISO 4217 – délka 3 znaky, velká písmena. Měna platby. CC:CZK*
 • RF Max. 16 znaků Celé číslo Identifikátor platby pro příjemce. RF:1234567890123456*
 • RN Max. 35 znaků Všechny znaky z povolené množiny mimo ‘*’ Jméno příjemce. RN:PETR DVORAK*
 • DT Právě 8 znaků ISO 8601, tj. datum ve formátu YYYYMMDD. Datum splatnosti. DT:20181231*
 • MSG Max. 60 znaků Všechny znaky z povolené množiny mimo ‘*’ Zpráva pro příjemce. MSG:PLATBA ZA ELEKTRINU*
 • NT Právě 1 znak E (= e-mail) , NT:E – notifikace bude zaslána formou e-mailu
 • NTA Max. 320 znaků pro NT:E , NTA:ales.dynda@abc.cz
 • X-VS Max. 10 znaků Celé číslo Variabilní symbol X-VS:1234567890*
 • X-SS Max. 10 znaků Celé číslo Specifický symbol X-SS:1234567890*
 • X-KS Max. 10 znaků Celé číslo Konstantní symbol X-KS:1234567890*
 • X-URL Max. 140 znaků Všechny znaky z povolené množiny mimo ‘*’ URL, které je možno využít pro vlastní potřebu X-URL:HTTP://WWW.FANET.CZ/*

Vystavená faktura s QR kodem

 

 

FaNET - příprava na jakoukoliv velikost LCD

 • Uprava pro dynamické přizpůsobení podle velikosti LCD, tablet, mobil, PC
 • Kompletní předělání registrace nových nájemců aplikace FaNET
 • Více barevných variant FaNET

Rozdělení provozu FaNET podle uživatelů

 • Uživatel, nově registrovaný zákazník, který si nastavuje kroky a funkce pro provoz
 • Nový nájemce aplikace, který má nastavené funkce
 • Nový najemce má vlastní databazi i zaměstnance:
  • Provozní zaměstnanec, který má přístup do kompletní správy veškerých informací FaNET podle přístupu
  • Provozní zaměstnancec je pod správou Nájemce, ke kterému patří
  • Provozní zaměstnanec může sledovat co mu nájemce dovolí
 • Administrator aplikace FaNET, nájemců aplikace, funkcí a všech uživatelů
   

FaNET

je aplikace pro evidenci a vytváření přijatých a vydaných faktur, daňových dokladů a mnoho dalšího.
Při vývoji klademe důraz především na jednoduchost a snadnost obsluhy.
Nenajdete zde žádné další (zbytečné) funkce náležící spíše do účetních systémů.
Na základě požadavků našich zákazníků byly postupně přidávány další funkce popř. rozšiřujeme ty stávající.
FaNET má několik variant pro provoz a součásti je i shop.

 

Funkce evidence dokladů:

 • základní průvodce nastavením programu pro nové nájemce FaNET
 • vytvoření a mazání vystavených a přijatých nebo vydaných dokladů
 • faktury v cizí měně podle aktuálního kurzu, nebo dle kurzu vystavené faktury podle data
 • faktury, dobropisy, dodací listy, zálohy, přijaté platby a pokladní doklady v češtině, angličtině a němčině
 • dobropisy s dopravou i bez (i v cizí měně)
 • postupné úhrady přijatýchi vydaných faktur bez omezení, a jejich způsob úhrad pro lepší přehlednost, tisk sestav
 • částečné odečítání záloh
 • evidence faktur přijatých, závazky
  • zboží s vazbou na sklad nebo bez skladu
  • vazba na pokladu u platby v hotovosti
 • evidence faktur vydaných, pohledávky
  • vazba na sklad i bez skladu
  • vazba na pokladu u platby v hotovosti

    
 • pokladna evidence, tisk pokladní knihy, vazby na vydané nebo přijaté doklady
  • soupis hotovosti i podle bankovek
  • kontrola stavu pokladny, příjem a výdej
    
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • kopírování faktur, zasílání na email, informace i na SMS odběratele
 • tisk dodacích listů, objednávek vydaných a přijatých
 • evidence a práce se zálohovými fakturami (vytváření, mazání, kopírování)
 • min. tři volitelné vzhledy faktur vydaných, objednávek, dodacích listů, možnost změny vzhledu dokladů
 • nové formuláře faktur s úpravami potřebnými po vstupu do EU
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • hromadný tisk dokladů (za období, v číselné řadě, podle odběratele)
 • evidence knihy faktur
 • evidence odběratelů, dodavatelů, třídění podle ruzných kritérií, nastavení splatností faktur, slevy na jednotlivé odběratele
 • šablony pro často používané texty s možností vlastních úprav obsahu
 • šablony a vyhledávání podle zadaného textu , slova, zkratky atd.
 • zaokrouhlování hotovostních faktur na koruny
 • volná editace textu v dokladech, poznámek ke jednotlivému zboží a poznámky pod čarou
 • libovolně definovaná číselná řada všech dokladů vydaných
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • okamžitý přehled o celkové částce nezaplacených faktur k aktuálnímu dni
 • okamžitý přehled o celkovém obratu v zadaném období
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • odeslání faktur, dodacich listu, objednávek emailem přímo z aplikace FaNET
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury, objednávky, dodacích listů, dobropisy, razítka
 • zálohování dat podle přání zákazníka aplikace
 • volba režimu plátce/neplátce DPH
 • možná práce v síti bez omezení na místě výskytu uživatele, dosah internetu
 • automatické aktualizace všech modulů a funkcí aplikací FaNET

 

Funkce řízení skladu, zboží a pohybu na skladě:

 • řízení skladů, zatřídění zboží nebo služeb podle umístění
 • evidence zboží nebo služeb podle SHOPU
 • evidence zboží podle skladu
 • evidence skladových karet a zboží
 • evidence a zatřídění zboží nebo služeb podle
  • kategorií
  • výrobců
  • velikostí
  • podle skladu
 • evidence způsobů dopravy, platby za dobírky, hotovost, předem
 • inventury skladových zásob
  • příjem, výdej zboží
  • sledování podle objednávek a rezervací
  • přesný rozpis podle datumu
 • vazba přijatého a vydaného zboží na přijaté faktury nebo vydané faktury
 • blokování zboží na skladě s následným výdejem ze skladu na základě vydané faktury
 • evidence přijatých reklamací, vyhledávání, vazba na sklad, vazba na vydané doklady
 • evidence reklamací, přehledy a tisk, vazba na vystavené doklady, faktura, objednávka, dobropis
 • evidence zatíženek, tisk, vazba na doklady
 • objednávka zboží na dodavatele, příjem zboží na sklad s možnosti autovystavení přijaté faktury na základě dodávky zboží

 

Funkce SHOP - sledování prodeje, statistiky, online košík a objednávky

 • Online košík a status jednotlivého zboží
  • Historie košíku a evidence všech kroku od uživatele
  • Stav košíku, potvrzení, mazání položek, editace počtu kusů
  • Grafy na košík podle stavů online
    
 • Objednávky
  • statistiky, historie, stav objednávky
  • potvrzení, expedice, editace, přesun mezi sklady
  • Historie objednávky a všechny kroky od počátku až do ukončení
  • Grafy na objednávky podle stavů - vytvořená, potvrzená, vystavená, expedice, storno, ukončení
    
 •  Vložení zboží do skladových karet podle pohybu zboží v košíku
 • Evidence skladu podle objednávek vazba na inventury